Mød 10 mikroforlag på OL19

Arkiv for detaljer

På Arkiv for Detaljer udgiver vi skønlitteratur og visuelle værker. Vi interesserer os primært for projekter, der eksperimenterer med sprog og format og for det, de store forlag ikke tør satse på. Vi udgiver både dansk og nordisk litteratur og andet, der inspirerer os.

Asger Schnacks Forlag

Asger Schnack drev forlaget Swing fra 1974 til 1979. I 2000 oprettede han forlaget Bebop, som han drev frem til 2012 – fra 2009 som en del af Tiderne Skifter. Asger Schnacks Forlag begyndte sin virksomhed i 2014. Ved salget af Tiderne Skifter til Gyldendal i 2016 gik de tilbageværende Bebop-titler tilbage til Asger Schnack. Bebop vil fremover være et imprint på Asger Schnacks Forlag.

Ekbátana

Ekbátana er et mikroforlag stiftet i 2014 af Christel Sunesen. Forlaget udgiver primært ny dansk litteratur og tværkunstneriske værker – og hvad der ellers får kunsthjertet til at slå hurtigere. Under mottoet: “Altid gode bøger før gode penge“. Navnet Ekbátana er oprindeligt en oldpersisk by, som betyder “sammenkomststedet“. I dansk sammenhæng har Sophus Claussen gjort navnet berømt med sit digt Ekbátanafra 1896, og for forlaget står Ekbátana som en slags kunstnerisk utopia – et mikrokosmos drømt lag på lag.

Forlaget Forår

Forlaget Forår er et nystartet forlag i Odense. Det har længe været en drøm for os at starte vores eget forlag, hvor vi kunne være med til at præge den danske litteraturscene. Vi vil gerne være et modspil til de store forlag i Danmark, og vi er ikke bange for debutanten eller for den skæve litteratur.

Vores udgivelsesprofil er baseret på værker, der afspejler samfundet. Den litteratur, vi udgiver, skal gerne ville sin samtid et eller andet – om det så er den kontroversielle børnebog med en skarp vinkel eller den smalle digtsamling med lækre ordspil. Genren er ikke det vigtigste for os – det vigtigste er god litteratur! I 2018 udgav vi Fortællingen om Ibis og Novicenmed hver deres profil og genre, og i 2019 har vi indtil videre udgivet @affektivt. Derudover har vi et par kommende udgivelser på tegnebrættet, bl.a. Hvis dette er en lakridspibe af Mads Damsø og efterfølgeren til Novicen. For nogle kan det virke rodet, men for os virker det helt naturligt, at vi spreder os ud og udgiver det, vi mener, er den bedste litteratur.

Forlaget Uro

Forlaget Uro er en portal ind til bøgernes smukke verden og et vindue ud til alle de muligheder som et forlag giver sin forlægger. Forlaget er ogsså en murren under jorden, en sækfuld drømme om oprør og skønhed, der langsom knager i rødderne forneden og risler gennem bladene foroven.

Forlaget er opstået en sommerdag i 2014 på Dronning Louises bro i København og det har langsomt fået form og farve af de udgivelser og tanker der er dukket op hen ad vejen. Forlaget har en grafisk tråd der binder udgivelserne sammen, idet udgivelserne alle lader litteraturen få dybde af visuelle æstetisk gennemtænkte virkemidler.

Fuglekøjen

Forlaget Fuglekøjen er et uafhængigt kvalitetsforlag, som blev startet på Fanø i 2013. I dag ligger vi i København, men vores profil uændret: Vi udgiver lige hvad der passer os! Vi bruger stadig vores udgangsposition ved det yderste hav til at se ind mod midten af dansk litteratur med et alternativt blik og udgiver både lyrik, prosa og kunstbøger samt udgivelser, som befinder sig i sprækkerne mellem de etablerede genrer.

Korridor

Korridor er et lille uafhængigt forlag, der udgiver danske og udenlandske romaner, digtsamlinger, noveller, kortprosa og lyd & lyrik. Forlaget udkom med sin første udgivelse i 2010 med Simon Darø Kristensen og Ida Rued Jørgensen på redaktørposterne. Udover at være et forlag i traditionel forstand, er Korridor også en platform for projekter og eksperimenter, der har ordet og skønlitteraturen i alle mulige – og umulige – afskygninger som omdrejningspunkt. Vi arrangerer store og små oplæsninger, litterære saloner, udstillinger der afsøger feltet mellem tekst og billede, ligesom vi står for at etablere forskellige samarbejder mellem danske og udenlandske forfattere, hvor litterære, kulturelle og nationale grænser helt bogstaveligt krydses og udfordres. Vi lægger desuden stor vægt på at undersøge og eksperimentere med litteraturens form og præsentation.

Silkefyret

Forlaget Silkefyret specialiserer sig i oversat litteratur og en serie håndlavede, kunstfærdige nyudgivelser af danske forfattere, der skriver knapt og arbejder med kortromanen eller novellen som genre. En fin balance mellem sproglige raffinementer og relevant fortælling.

De to er serierne METAMORPHOSIS (oversat litteratur) og SILKESERIEN (ny dansk litteratur). Vi udgiver stærke bøger, både indholdsmæssigt, udtryksmæssigt og som bogmateriale, der både er iøjnefaldende læseværdige og en oplevelse af have i hånden!

Sidste Århundrede

Forlaget Sidste Århundrede er stiftet med det formål at udgive overset litteratur i dansk oversættelse. Vi interesserer os især for det excentriske, det monomane, det ekspressionistiske og det groteske

Tabognar

Hotel (forlaget) tab&nar har on and off siden 2005 danset en apokalypso-blues, hvad som helst der kan standse den utrættelige uro, pt ligeså akut som altid og åbenlyst uforløst henad dækket på tankskibet på vej mod afgrunden akkompagneret af en styrtdykkende måges skrig: så længe det er ‘mit’ forlis…